Τίτλος: Couples
Συγγραφέας: Reclarckgable
Είδος: People - Life, Lifestyle

Δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι... Αυτή είναι μια καλή κοινωνιολογική προσέγγιση σε αυτο που λέμε ταυτότητα.