Τίτλος: Earth from space
Συγγραφέας: Wheelock Douglas H.
Είδος: Collections